top of page
Search

ריח של כשלון

הרחתם פעם ריח כזה?

איזה ריח יש לחוויה של כישלון בלימוד הקריאה?

אולי ריח של כאב על כך שכל הילדים שסביבי מצליחים ואני לא?

אולי ריח של תסכול על כך שאני לא מסוגל לעמוד בדרישות המצופות ממני במסגרת הלימודית בה אני שוהה כמעט חצי יום?

ואולי ריח של ייאוש והרגשה שאין טעם להשקיע כי בין כך אני לא אצליח?

ואולי הריחות של הכאב, התסכול והייאוש מתערבבים יחד והופכים לעיסה של רגשות שליליים כלפי עצמי וכלפי הסביבה שלי?

לכישלון יש ריח. אבל גם להצלחה.

הדרך להרחיק את ריח הכישלון היא להריח את ריח ההצלחה.

אם אנחנו רוצים לעזור לילד שמתקשה בקריאה, אנחנו לא יכולים לתת לו משימות שמעלות באפו את ריח הכישלון אלא צריכים למצוא את הדרך המותאמת שמאפשרת לו להריח את ריח ההצלחה.

כשאנחנו מחזיקים ביד גרעין של הצלחה, גם אם הוא קטן, אנחנו מתמלאים בתקווה ומוטיבציה, ואז, צעדים קטנים של התקדמות יכולים להפוך בתוך זמן קצר ביותר לקפיצות גדולות קדימה.

איך אתם הולכים עכשיו לתת לילד שלכם להריח ריח של הצלחה בקריאה???


0 views0 comments
bottom of page