top of page
Search

מה למדתי מילד שירק על הפרצוף שלי?

שלום

רציתי לשאול אותך: מישהו פעם ירק עליך?

ושאלה נוספת: האם פעם אמרת תודה למישהו שירק עליך?

האמת שלי זה קרה. גם ירקו עליי, וגם אמרתי תודה.

אחד העקרונות של שיטת "קריאה להמראה" נקרא "מגלים לילד".

בקצרה, העיקרון הזה אומר שכשמלמדים את הילד את ההבדלים הבסיסיים בלימוד הקריאה,

הבדל בין קמץ לפתח או בין אות אחת לאות אחרת, מגלים לילד שוב ושוב, כדי להקנות לו את הידע.

לא נותנים לו תחושה של מבחן, אלא אם מזהים שהוא צריך מזכירים לו עוד פעם ועוד פעם,

ומי שלימד אותי אותו, הוא ילד בן 6 שלימדתי אותו, ובשיעורים הראשונים הוא סרב לשתף פעולה עד כדי יריקות על פרצופי…

אני הייתי עקשן לא פחות ממנו ובמהלך העבודה איתו גיליתי את העיקרון של "מגלים לילד" ואת הדרך הנכונה ליישם אותו.

עברו כבר יותר משנתיים מאז, והילד הזה היום קורא ומאז עוד מאות ילדים נעזרו בעקרון הזה כדי לחוות הצלחה מיידית בקריאה, ולגלות את היכולות שלהם, ועל כך אני מודה לו.


1 view0 comments
bottom of page