top of page
Search

זוכר את הפעם הראשונה?

זוכר את הפעם הראשונה שרכבת על אופניים?

והפעם הראשונה ששחית במים עמוקים… אתה זוכר?

או את הפעם הראשונה שיצאת לטיול באופן עצמאי…

פעמים רבות, חוויה ראשונית שלילית משפיעה עלינו לכל החיים.

הרגעים ההם… בהם נפלנו/נכשלנו/איחרנו/הפסדנו, נצרבים בנו וממשיכים להשפיע עלינו בין אם אנחנו מודעים לכך ובין אם לא.

אם הילד שלך מתקשה בקריאה, הוא חווה חוויית כישלון, ויש סיכוי גבוה שחוויית הכישלון תישאר איתו לאורך שנים.

הכישלון בקריאה יכול לגרום לו להפסיק להאמין ביכולות שלו, לפגוע במוטיבציה שלו, ולמנוע ממנו להגיע להישגים לימודיים שיאפשרו לו להתקדם בחיים.

כדי שהוא יתחיל להאמין בעצמו חשוב שהמפגש שלו עם לימוד הקריאה יהיה עם תחושה וחוויה של הצלחה.

לקחת את הידע שכן יש לו בקריאה, ודבר ראשון להציב לו מראה מול העיניים שיראה מה הוא כן יודע ולמה הוא כן מסוגל.

אחר כך מתקדמים איתו לרמה גבוהה יותר, בצעדים המותאמים לו אישית. נותנים לו משימות שנמצאות ברמה גבוהה יותר הרמה שהוא נמצא בה, ומוודאים שהוא מסוגל לעמוד באתגר.

אחד הדברים המאפשרים לילדים לעמוד באתגרים לימודיים, זה שילוב של תנועה תוך כדי למידה. תנועות פיזיות המלוות את הלמידה, תורמות לזרימה והתפתחות של תהליכי חשיבה ומקדמות הצלחה.

אז מה הייתה החוויה שלך בפעם הראשונה שרכבת על אופניים?


2 views0 comments
bottom of page