top of page
Screen Shot 2021-07-28 at 8.12.43.png

עקרונות השיטה קריאה להמראה

שיטת קריאה להמראה מכוונת ומתוכננת לאפשר לילד - כל ילד - להשיג הצלחה מיידית בשלב הלמידה בו הוא נמצא. ההצלחה מושגת באמצעות למידה הדרגתית, משימות קטנות, משחק וחוויה, תגובות מדויקות לאתגרים של הילד, למידה רב חושית, ותרגול קריאת מילים בדרכים מגוונות.

הצלחה מידית-01.png

ההמלצה שלנו היא לתרגל 7 דקות בכל פעם. 7 דקות ביום יספיקו כדי ליצור תהליך של התקדמות מיום ליום ומשבוע לשבוע. אם להורה יש זמן, והילד מעוניין ומבקש זאת, ניתן לתרגל יותר מ7 דקות בכל פעם, ולתרגל אף מספר פעמים ביום.

היתרון בתרגול של 7 דקות בלבד, הוא שכך ניתן לשמור על עקביות ולהתמיד בו גם בזמנים עמוסים. בנוסף, הידיעה מראש שמדובר בתרגול קצר, מגבירה את המוטיבציה לתרגל גם אצל המבוגר וגם אצל הילד, משום שמשימת התרגול נתפסת כמשימה קלה ופשוטה שלא מעמיסה ולא מהווה עול.

כדי לתת לילד חוויית הצלחה מיידית, אנחנו מיישמים עקרון מהפכני בתרגול ההבדלים: מגלים לילד. כל עוד אין לילד בטחון בזיהוי ההבדלים, הוא לא נדרש לעשות זאת, ובמקום זה המשימה שלו היא פשוט לחזור אחרינו. אנחנו מזהים את ההבדל והוא חוזר אחרינו. כך, מצד אחד הוא עומד במשימה, ומצד שני מהר מאוד הוא מצליח לזהות את ההבדל לבד. 

 אחד מהעקרונות שמאפשרים את חוויית ההצלחה של הילד, הוא שלא עוברים מיעד ליעד לפני שהילד משיג 100% ידע. כך הוא רוכש בטחון מלא במה שלומדים איתו וחווה הצלחה לאורך כל הדרך.

 עקרון נוסף שתורם למוטיבציה של הילד לתרגל, הוא שיתוף של ההורה במשימת התרגול. בחלק גדול משלבי התרגול, המשימה היא הדדית - גם ההורה וגם הילד צריכים לבצע אותה, כל אחד בתורו. הביצוע של ההורה תורם לבטחון של הילד ביכולת שלו לקרוא בתור שלו ותורם ליצירת אווירה זורמת ומשוחררת במהלך התרגול.

7 דקות ביום-01.png
מגלים לילד.png
100% ידע.png
פשוט לקרוא.png
bottom of page