top of page

קופסת המזוודה - קריאה להמראה

תכננו ועיצבנו קופסת מזוודה מרהיבה, שמכילה את כל החוברות והאביזרים שנדרשים לתרגול הקריאה וניתן לרשום עליה את שם הילד. הקופסה משדרת לילד כבר מהרגע הראשון שתרגול קריאה זו פעילות חוויתית ומהנה, ותורמת למוטיבציה של הילד לאורך כל תהליך הלמידה. 

בקורס הדיגיטלי יש הדגמה מפורטת של דרך התרגול בחוברות.

 

חוברות

הדמיה חוברת3.png
יחידה 3 א׳
הדמיה חוברת 2.png
יחידה 2
יחידה 1

לוחות לתרגול כל התנועות עם כל האותיות מא' ועד ת'

 

מיועדת לתרגול קריאת כל האותיות עם כל התנועות, והיא כוללת גם תרגול ראשוני של קריאת מילים.

מורכבת משני חלקים: חלק ראשון שמיועד לילדים שעדיין לא למדו את כל האותיות לפי הסדר.  וחלק שני   שמיועד לילדים שכבר למדו את האותיות לפי הסדר, אך הם מתקשים באותיות ספציפיות, והוא כולל תרגילים באותיות שהבלבול בהם נפוץ.

 

חוברת האותיות מאפשרת ללמד את שמות וצלילי האותיות בשיטה נכונה ומדויקת, ובדרך מהירה ויעילה. 

מלמדת את היסודות העיקריים והחשובים של הקריאה. היא כוללת לוחות לתרגול התנועות, לוחות לתרגול התנועות עם האות א', לוחות לתרגול התנועות עם האות בּ', ולוחות לתרגול התנועות עם אותיות א ב מערבבות.  כשמסיימים בהצלחה את תרגול העמודים בחוברת, ניתן להגיע בקלות ובמהירות לקריאת מילים וטקסטים. 

הדמיה 4 ב.png
יחידה 4 ב׳

 חוברת לקריאת מילים

 

מיועדת להעשיר את דרך התרגול של קריאת המילים במטרה למקסם את ההישגים של הילד.

הדמיה חוברת 4.png
יחידה 4 א׳

לוחות לתרגול מילים בשיטת קריאה להמראה

 

חוברת למינציה למילוי עצמי בטוש מחיק. החוברת כוללת תבניות מילים עם רשימות מילים תואמות, והיא מאפשרת גיוון בדרך קריאת המילים כדי לאפשר גם לילד שמתקשה, לחוות הצלחה מיידית בקריאת המילים ולהגיע לשטף קריאה.

הדמיה חוברת 3ב.png
יחידה 3 ב׳

לוחות לתרגול כל סוגי ההבדלים באותיות ותנועות

 

חוברת למינציה למילוי עצמי בטוש מחיק. חוברת זו  מהווה השלמה לחוברת השלישית, והיא מאפשרת לתת מענה מדויק ומהיר לכל קושי ובלבול  שהילד נתקל בו בקריאת אותיות עם תנועות. 

הדמיה 5ג.png
יחידה 5 ג׳

 חוברת לקריאת מילים עם ניקוד רגיל

 

מיועדת להעשיר את דרך התרגול של קריאת המילים במטרה למקסם את ההישגים של הילד.

הדמיה כרטיסי ניקוד.png
כרטיסי תנועות עם למינציה

כרטיסי התנועות עם למינציה נועדו לזמן הצלחה בקריאת מילים ראשונות, והן מאפשרות לכתוב אותיות שונות על הכרטיסים, להרכיב מהם מילה,  ולייצר הפרדה בין מרכיבי המילה כדי לאפשר לילד לקרוא אותה בהדרגה. 

הדמיה חוברת 5 ב.png
יחידה 5 ב׳

מעבר לניקוד רגיל - דפי למינציה למילוי עצמי עם טוש מחיק

 

הדמיה חוברת 5א.png
יחידה 5 א׳

מעבר לניקוד רגיל

 

חוברת זו עוזרת לילד לעבור בקלות ובמהירות לקריאה בניקוד רגיל.

כרטיסים

הדמיה כרטיסי אותיות.png
כרטיסי האותיות
הדמיה כרטיסי ניקוד 2.png
כרטיסי התנועות

כרטיסי האותיות נועדו לאפשר גיוון משחק וחווייה בתרגול שמות וצלילי האותיות, כפי שניתן לראות בארגז הכלים.

כרטיסי התנועות נועדו לאפשר גיוון משחק וחווייה בתרגול התנועות ובתרגול האותיות עם התנועות, כפי שניתן לראות בארגז הכלים.

דרכון

דרכון קריאה להמראה, הוא כלי מתוחכם, ליצירת מוטיבציה אצל הילד. העיצוב המרהיב, המדבקות המושכות והמגוונות, טקס ההדבקה היומיומי, הציון של השגת היעדים וההצטברות של המדבקות לאורך זמן, שמתעדת את ההשקעה וההצלחה של הילד.

bottom of page