top of page

למידה במשחק וחוויה

 בשביל לקרוא, הילד נדרש לזהות הבדלים בין אותיות ובין תנועות. שיטת קריאה להמראה מציעה מספר דרכי תרגול שמבטיחים את הצלחת הילד בזיהוי הבדלים. הסרטונים הבאים ממחישים באופן בסיסי את דרך התרגול, אך כדי שהתרגול ישיג תוצאות יש לבצע אותו עם דגשים מסוימים שמוסברים ומודגמים בקורס המלא. ההדגמה של הכלים היא בהבדלים ספציפיים, ובדיוק באותה דרך ניתן לתרגל עם הילד כל הבדל.

גלגל את ההבדל.png
משחק קריאה.png

קריאה משמיעה

משחק קלפים.png
שומעים מילה.png

מעביר לזיהוי הבדלים,  מיומנות נוספת שנדרשת בקריאה, היא היכולת לחבר צירופים. כלומר,  לקרוא מספר אותיות ביחד. בדרך הלימוד הרגילה, מאמנים את הילד לזהות הבדלים ולחבר צירופים, באמצעות העינים, עם הראייה שלו. שיטת קריאה להמראה, מציעה דרך נוספת, קלה ופשוטה לתרגל גם באמצעות חוש השמיעה. הסרטונים הבאים ממחישים באופן בסיסי את דרך התרגול, אך כדי שהתרגול ישיג תוצאות יש לבצע אותו עם דגשים מסוימים שמוסברים ומודגמים בקורס המלא.

מיומנות נוספת שנדרשת כדי לקרוא, היא היכולת לזהות מילה כתבנית אחת ולקרוא אותה ברצף. גם כאן ניתן להשתמש בחוש השמיעה כדי לקדם את היכולת הזו אצל הילד. גם סרטון זה  ממחיש באופן בסיסי את דרך התרגול, אך כדי שהתרגול ישיג תוצאות יש לבצע אותו עם דגשים מסוימים שמוסברים ומודגמים בקורס המלא.

bottom of page